Algemene voorwaarden

by Joy

Beauty-N-Joy

Afspraken
Afspraken kunnen bij Beauty-N-Joy gemaakt worden via onze Online Agenda of via de telefoon. Wij vragen om een aantal gegevens, zodat wij de afspraak kunnen bevestigen en je kunnen herinneren aan de gemaakte afspraak. Daar hebben we de volgende gegevens voor nodig:
-Je voor- en achternaam;
-Je (mobiele) nummer;
-Je emailadres.

Als je een afspraak maakt in de salon krijg je van ons desgewenst een afspraken kaartje mee. De afspraak wordt altijd per mail bevestigd ten tijde dat de afspraak ingepland wordt. Daarnaast ontvang je 12 uur van tevoren een herinnering aan de afspraak per mail ter herinnering. Aangezien wij graag op tijd werken is het voor ons van belang dat je op tijd aanwezig bent. Red je het niet om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn? Laat dat ons dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten.
Dan kunnen we bekijken of we de behandeling kunnen laten doorgaan in de resterende tijd.

Annuleren
Als je door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis genoodzaakt bent je afspraak te annuleren of te verzetten dan kan dit via de mail die je hebt ontvangen bij het boeken van de afspraak of via de herinneringsmail. Je kunt ook proberen te bellen tijdens openingsuren. Daarnaast willen wij je vragen om dit zo spoedig mogelijk (het 12 uur van tevoren, indien mogelijk) aan ons door te geven. Dit zodat wij niet met een onverwacht lege agenda zitten en hopelijk de plek weer zouden kunnen opvullen zodat onze werkruimte niet onbenut blijft.

No show en annuleren; binnen 12 uur
Helaas hebben wij ondanks de herinneringsmail te maken met no show (het niet op komen dagen voor een gemaakte afspraak) en het niet tijdig annuleren van de afspraak. Omdat dit voor ons een grote inkomstenderving is daar wij opeens met een lege en onbenutte werkruimte zitten is de volgende regeling van kracht: Als je ons niet (tijdig) informeert zijn wij helaas
genoodzaakt 50% van ingeplande behandelomzet aan je te factureren. Je ontvangt hiervoor een factuur.

Ruilen
Als je een aangekocht artikel wilt ruilen kan dit enkel binnen 14 dagen met kassabon. Je kunt het artikel dan ruilen voor aan ander artikel.
We geven bij Beauty-N-Joy geen geld retour. Voedingssupplementen en geopende of gebruikte verpakkingen kunnen niet geruild worden.
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Beauty-N-Joy en de consument.

Verantwoording, toestemming en eigen risico
Alle opdrachten van de klant van Beauty-N-Joy geschieden op eigen risico.
Voor IPL en Cryolipolyse opdrachten dient de consument vooraf een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen ondertekenen.
Voor IPL, en waxing opdrachten verklaart consument dat zij gezond is en niet lijdt aan hemofilie, keloid, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte.
Consument verklaart alle nazorginstructies na te leven.

Aansprakelijkheid
Beauty-N-Joy mag ervoor kiezen de consument een behandeling te weigeren wanneer zij dit (medisch) niet verantwoord vindt.
Beauty-N-Joy doet haar uiterste best om het best en beoogde resultaat te behalen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan is Beauty-N-Joy alsnog niet aansprakelijk, tenzij komt vast te staan dat deze schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove nalatigheid is te wijten.

Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande, docht uiterlijk binnen 5 dagen na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Beauty-N-Joy in te dienen.
In geen enkel geval zal een klacht leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan Geschillencommissie.
Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing